Kaavainfo 13.6.24

Haimoon osayleiskaavoituksen infotilaisuus pidettiin 13.6.2024. Mikko Lasasen mukaan uutta kerrottavaa ei juurikaan ole, kaavan aikataulu tarkentuu vasta syksyllä 2024. Kaavoituksen valmistumista ei kannata jäädä odottamaan, sillä siihen saattaa mennä 3-5 vuotta. Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025 ja tulee helpottamaan rakentamislupamenettelyä. Jouten olevia asuinkiinteistöjä kannattaisi laittaa myyntiin tai vuokralle, että saataisiin kylälle lapsiperheitä. – Keskustelua herättivät myös kylän tieolot, valokuitu ja nettiyhteydet yleensä. 

Yleiskaavasuunnittelija Esa Korven tilannepäivitys 16.5.2024 oli hyvin samansuuntainen kuin mihin nyt päädyttiin. ”Haimoon osayleiskaava oli nähtävillä 24.1.-22.2.2024. Kunta sai osayleiskaavasta 17 lausuntoa ja 24 mielipidettä. Palautteet koskivat pääosin kaavan mitoitusta, rakennusten suojelumerkintöjä (SR), metsiin liittyviä kaavamerkintöjä sekä liikenneasioita. Saadun palautteen pohjalta tulevan kevään ja kesän aikana laaditaan tarvittavia lisäselvityksiä ja tarkasteluja. Kaavatyön aikataulu tarkentuu syksyn 2024 aikana. Olemme uudestaan yhteydessä aikataulun täsmennyttyä.”