Haimoon kyläyhdistys tiedottaa

2019_03_31 Haimoonraitti

Asiaa käsiteltiin Liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksessa 7.3.2019. Työryhmään kuuluvat edustajat mm. sivistystoimesta, ELY-keskuksesta, Liikeenneturvasta, poliisista ja kaavoituksesta. Liikenneturvallisuustyöryhmässä ei päädytty Haimoonraitin vaarallisuusluokituksen nostoon, vaikka kunta nosti tätä vahvasti esille. Ajoneuvomäärä on noussut vuoden 2010 laskennasta, mutta 500 ajoneuvon määrä ei ylity (449). Tietä ei nähty poikkeuksellisen vaarallisena tiellä liikkuva automäärä ja nopeusrajoitukset huomioiden. Haasteellisten talvikelien aikaan lumiset pientareet aiheuttavat kävelytilan kapenemista suurella osalla kunnan teistä, vaatien jalankulkijoilta ja autoilijoilta erityistä varovaisuutta. ELY-keskuksen edustaja kertoi, että Haimoonraitin nopeusrajoituksia arvioitiin reilu vuosi sitten ja eteläosan nopeusrajoitus lasketttiin 60 -> 50km/h. Uudet toimenpiteet eivät ole tällä hetkellä meneillään olevan sillan korjaus- ja levennystyön lisäksi ajankohtaisia ELY:n näkökulmasta.

Tuomme kunnan osalta Haimoonraittia kuitenkin esille kaikissa tulevissa tapaamisissa Elyn kanssa Hiidenrannan lisäksi.

Erkki Eerola
Kunnanjohtaja