Haimoon kyläyhdistys ry vuosikokouksen pöytäkirja 10.3.2019

Haimoon kyläyhdistys ry:n vuosikokous pöytäkirja

Yhdistys:     Haimoon kyläyhdistys

Aika:             sunnuntaina 10.3.2019, klo 18:00

Paikka:         Haimoo, urheilukentän koppi

Läsnä:          Esa Sarjosalo,Tarja Ojanne, Marika Sarjosalo, Kari Pitkänen, Seija Halme, Peik Halme, Miika Virpiö, Jasmin Paananen ja Mikko Lasanen

1                    Kokouksen avaus

                      Kokouksen avasi Esa Sarjosalo 18:00

2                    Kokouksen järjestäytyminen

                      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Sarjosalo

                      Kokouksen sihteeriksi valittiin Marika Sarjosalo

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Halme ja Peik Halme, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3                    Kokouksesta oli ilmoitettu Vihdin Uutisissa, Luoteis-Uusimaassa, kylän   nettisivuilla, facebookissa sekä kylän sähköpostiringissä hyvissä ajoin ennen kokousta ja sääntöjen mukaisesti.

Todetiin, että yli puolet hallituksen jäsenistä/varajäsenistä oli läsnä, joten kokous todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi

4                    Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5                    Esitettiin tilinpäätös sekä toimintakertomus vuodelta 2018 ja kuunneltiin toiminnantarkastajan lausunto.

6                    Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille.

7                    Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2019

8                    Valittin hallituksen puheenjohtajaksi Esa Sarjosalo, sihteeriksi Peik Halme ja rahastonhoitajaksi Kari Pitkänen. Muut vastuuhenkilöt valitaan hallituksen seuraavassa kokouksessa. Jasmin Paananen sekä Miika Virpiö erosivat hallituksesta ja tilalle valittiin Tarja Ojanne. Todettiin, että yhdistyksen

sääntöjen mukaista erovuoroisuutta ei voida noudattaa liian vähäisen vuosikokouksen osallistujamäärän vuoksi.

9                    Valittiin toiminnantarkastajaksi Mervi Kannisto-Kallela ja varatoiminnantarkastajaksi Olli Kallela.

10                 Miika Virpiö ja Jasmin Paananen järjestävät uusien nettisivujen päivittäjille koulutustilaisuuden/käyttö-opastuksen.

                      Kuulimme että oppilaaksiottoalueita säädetään syksyllä 2019.

                      Kopin kunnostuksen yhteydessä olisi toive rakentaa kopin rannan puolelle terassi. Tähän toivottaisiin kylältä henkilöä, joka voisi/osaisi tehdä kuvallisen suunnitelman tulevasta terassista, mikä voitaisiin viedä ehdotuksena Vihdin kuntaan. Tarja Ojanne toimittaa Esa Sarjosalolle urheilukopin alkuperäiset suunnitelmat sähköisesti.

                      Kunta aloittaa uimarannan ruoppauksen ensimmäisten heinien korjuun jälkeen. Samassa yhteydessä kunta uusii myös laiturin.

                      Kunnalta toivotaan apua kopin takana olevien puiden kaatoon.

ELY-keskus ja kunta ovat kokoustaneet Haimoonraitin kunnosta viime viikolla ja kunnanjohtajalta tiedustellaan asian etenemistä. Samassa yhteydessä tiedustellaan mahdollisuutta rakentaa levikkeitä, joissa koululaisten olisi turvallista odottaa bussia.

11                 Kokouksen päättäminen

                             Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti.

                      Kokous päätettiin kello 19:30.