Tiedote Haimoon osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin käynnistymisestä

Liitteenä tiedote Haimoon osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin käynnistymisestä.

Tiedote löytyy myös päivitetyiltä kaavan verkkosivuilta: www.vihti.fi/kaava0560 ja se on tulossa lähipäivinä paikallislehtiin.