Kyläyhdistys tiedottaa kenttään yms. liittyen

Kylämme yhdistysten puheenjohtajat kokoontuivat kentän kopilla sunnuntaina 10.10.2021 keskustelemaan siitä, miten kylän yhdistykset voivat jatkossa tehdä entistä paremmin yhteistyötä ja mitä korjaustoimenpiteitä tai kehitysehdotuksia kullakin yhdistyksellä on.

Olemme sopineet, että jatkossa kunkin yhdistyksen edustaja osallistuu Haimoon Kyläyhdistyksen hallituksen kokouksiin, jotta voimme parantaa tiedon kulkua.

Kokouksen jälkeen kyläyhdistys lähetti liitteenä olevan kirjelmän kuntaan tiistaina 12.10.2021. Kirjeen seurauksena on jo tehty / sovittu seuraavista stepeistä:

  • Kentän parkkipaikan lanaus on kunnan toimesta hoidettu kuntoon keskiviikkona 13.10.2021.
  • Kentän paviljongin ja kopin välillä oleva aita tullaan korjaamaan mahdollisimman pian talkootöin, mutta kunnalta saamme materiaalit aidan rakentamiseksi. Tavoitteena on järjestää nämä talkoot vielä marraskuun aikana.
  • Lisäksi on sovittu, että kunnan johtava puutarhuri tulee pitämään kentälle katselmuksen marraskuun alkupuolella, jossa käydään läpi tulevia toimenpidesuunnitelmia, ideoita ja ehdotuksia kentän kehittämisen osalta.

Jos teillä on ideoita/toiveita kentän kehittämisen suhteen, toimitattehan niistä tiedon kyläyhdistykselle, tai muiden yhdistysten puheenjohtajille!