Haimoon kyläyhdistys ry, pöytäkirjamuistio 04.06.2022

Tämä pöytäkirjamuistio on yhteenveto hallituksen whatsapp-ryhmässä huhti-toukokuun aikana käydyistä keskusteluista ja tehdyistä päätöksistä. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki hallituksen jäsenet, ja he ovat sen kukin henkilökohtaisesti jo hyväksyneet, mutta allekirjoitukset pöytäkirjaan päästään keräämään vasta myöhemmin, kesälomakauden vuoksi. Allekirjoitettu versio päivitetään näkyville sitten, kun se on mahdollista.