Muistutus seuran jäsen- ja kannatusmaksusta!

Jäsen- ja kannatusmaksut mahdollistavat toimintamme. Pystymme niiden avulla järjestämään liikuntavuoroja ja
-tapahtumia. Hankimme vuosittain liikuntavälineitä (jotka ovat myös koulun käytössä), ylläpidämme moottorikelkkaa sekä urheilukentän koppia, jaamme stipendejä koululaisille ja koulutamme toiminnan vetäjiä.

Jäsenmaksut ovat alle 18 vuotiailta 10 € ja yli 18 vuotiailta 20 €. Ilmoita maksua maksaessasi jäseneksi liittyvien nimi ja ikä. Jäsenmaksun enimmäismäärä on 50 € / perhe.

Kannatusmaksu yritys/yhdistys/yksityishenkilö 20 € / vuosi

Kannatusjäsenmaksun suorittaneet yritykset/yhteisöt ovat oikeutettuja käyttämään Haimoon Kisan hallinnoimaa urheilukentän huoltorakennusta ja seuran omistamia urheiluvälineitä, tavaroita ja laitteita toiminnassaan, erikseen sovittavien ehtojen ja käytäntöjen mukaisesti (käyttö ilmoituksenvaraista).

Seuran jäsen- ja kannatusmaksut Haimoon Kisa ry:n tilille:

BIC OKOYFIHH
IBAN FI48 5420 0440 0501 29

Ja iso kiitos jäsenmaksun jo maksaneille!